ProjectsWerner Reichardt Center for Integrative Neuroscience (CIN)

32 projects

2023 - 2027
Aristides Arrenberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2027
Aristides Arrenberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2027
Aristides Arrenberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2023 - 2025
Thomas Euler
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2025
Markus Siegel
European Research Council (ERC)
2022 - 2025
Markus Siegel
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2025
Dmitry Kobak
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021 - 2024
Cornelius Schwarz
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2023
Markus Siegel
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK)
2021 - 2023
Junhao Liang, Susan Fischer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2023
Ivana Nikic-Spiegel
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021 - 2022
Ivana Nikic-Spiegel
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2021
Ingrid Ehrlich
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2018 - 2021
Martin Giese
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2020 - 2021
Ivana Nikic-Spiegel
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Matthias Bethge
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2020
Cornelius Schwarz
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2020
Martin Giese
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
2017 - 2020
Ivana Nikic-Spiegel
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Birgit Derntl
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2019
Markus Siegel
European Research Council (ERC)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.