ProjectsInstitute for Ancient Near Eastern Studies (IANES)

60 projects

2021 - 2025
Martin Bartelheim, Thomas Scholten
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Ramadan Hussein
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021 - 2023
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2022
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2022
Konrad Volk
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2021
Paola Sconzo, Jason Herrmann
Gerda Henkel Stiftung
2019 - 2021
Burkhard Backes
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021
Christian Leitz
American Research Center in Egypt (ARCE)
2018 - 2021
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2021
Christian Leitz
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2021
Christian Leitz
2019 - 2020
Christian Leitz
The Ancient Egypt Foundation
2020
Elisabeth Wagner-Durand, Virginia Herrmann
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Christian Leitz
Santander Consumer Bank AG
2020
Christian Leitz
Hellmut und Emma Brunner-Stiftung
2020
Christian Leitz
The Ancient Egypt Foundation
2020
Jan Tattko
Verein der Freunde des Museums Schloss Hohentübingen e.V.
Vereinigung der Freunde der Universität Tübingen e.V. (Unibund)
2018 - 2019
Christian Leitz
Gerda Henkel Stiftung
2019
Christian Leitz
Hellmut und Emma Brunner-Stiftung
2019
Andreas Pries
Gerda Henkel Stiftung
2018 - 2019
Christian Leitz
Dubai Municipality
2018 - 2019
Marcus Müller
American Research Center in Egypt (ARCE)
2017 - 2019
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2019
Ramadan Hussein
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2019
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2019
Conrad Schmidt
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018
Konrad Volk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018
Konrad Volk
Dr. Joséphine de Kármán-Stiftung
2016 - 2018
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2018
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2018
Virginia Herrmann
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2018
Christian Leitz
Santander Consumer Bank AG
2018
Christian Leitz
Hellmut und Emma Brunner-Stiftung
2016 - 2018
Peter Pfälzner
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2018
Jason Herrmann, Paola Sconzo
Gerda Henkel Stiftung
2016 - 2018
Uwe Finkbeiner
Gerda Henkel Stiftung
2016 - 2017
Christian Leitz
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
2017
Christian Leitz
Hellmut und Emma Brunner-Stiftung
2014 - 2017
Konrad Volk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2013 - 2016
Christian Leitz
Santander Consumer Bank AG
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.